ANTEN THU SÓNG DVB T2

☘ Ăng ten trong công ty rất tương xứng cho đơn vị cao tầng, thông thường cư☘ áp dụng cho đầu thu nghệ thuật số cùng tivi tích vừa lòng truyền hình DVB-T2