Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm và cách viết

Để đánh giá lại hạn chế, thiếu hụt sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều phải tự làm bản kiểm điểm làm căn cứ đánh giá, xếp loại unique mỗi cuối năm. Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo quy định mới nhất tại lý giải số 21.

Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm và cách viết


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ bao gồm quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về tứ tưởng bao gồm trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng chính trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

Xem thêm: Hiện Mật Khẩu Wifi Iphone, Ipad Đơn Giản, Làm Thế Nào Để Xem Lại Mật Khẩu Wifi Trên Iphone

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc……………………..……………………………..

- bài toán đấu tranh phòng, kháng những biểu thị suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Về tiến hành chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo hiện tượng (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- tác dụng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan cho kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình phụ trách……………………...….

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục hầu như hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được đã cho thấy ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được tự khắc phục; vẫn khắc phục, nút độ khắc phục; không được khắc phục); đầy đủ khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân……………………………………………………...

Tự nhận xét về lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình những sự việc được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vụ việc được lưu ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá thể đối cùng với từng sự việc được lưu ý kiểm điểm……………….…..

V. Nắm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với phần đa hạn chế, lỗi của đồng chí (nếu có)

VI. Phương hướng, phương án khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự dìm mức xếp các loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ dứt nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp các loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ ngừng nhiệm vụ

Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- dấn xét, đánh giá của tín đồ quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nấc xếp loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- thừa nhận xét, review của chi ủy:..............................................................................

- chi bộ đề xuất xếp các loại mức hóa học lượng:..............................................................