80 cuộn chỉ Cherish + Khung gỗ du" />Mếch dán tự dính độ dày 1mm, bán theo kích thước50x50cm hoặc50x100cm, Công dụng mếchdùng để tăng độ cứng cho các sản phẩm bằng vải" /> 80 cuộn chỉ Cherish + Khung gỗ du" />Mếch dán tự dính độ dày 1mm, bán theo kích thước50x50cm hoặc50x100cm, Công dụng mếchdùng để tăng độ cứng cho các sản phẩm bằng vải" />