Bat khuat

Lời đầu: Đây là tổng hợp góm nhặt từ nhiều nguồn về các khóa đào tạo Sỉ quan liêu trừ bị QLVNCH vào năm 1972 sau thời điểm có lịnh tổng động viên ̣(đôn quân) – giai đoạn các SQTB được đào tạo nhiều nhất vào một năm của quân sử QLVNCH. Còn nhiều thiếu xót, kính nhờ các huynh trưởng bổ túc thêm để bài nầy được hoàn chỉnh hơn. Cập nhật tháng 8 - 2019.

********

Mùa hè 1972, cơn nắng nóng khiếp người đổ ụp xuống miền phái mạnh từ phương Bắc - một nhà văn đã đặt thương hiệu nó là “mùa hè đỏ lửa” – miền nam cương quyết chống trả và lịnh tổng động viên (đôn quân) được ban hành có hiệu lực tức thời. Các tuổi teen trong tuối quân dịch không hội đủ điều kiện hoãn dịch được gọi nhập ngũ vào các khóa binh sỉ, hạ sỉ quan, sỉ quan mang đến QLVNCH. Ngoài những bạn teen vừa tốt nghiệp trung học, lịnh TĐV đã ảnh hưởng đến hơn 6000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học công tư bên trên toàn quốc. Các sv nầy cùng các tuổi teen khác gia nhập vào quân đội và được huấn luyên để trở thành Sỉ quan tiền Trừ Bị (SQTB) của quân lực VNCH (QLVNCH) tại 3 quân trường: Trung trung ương huấn luyện quang đãng Trung (TTHLQT) Gò Vấp, Trường Hạ sỉ quan lại QLVNCH (THSQ) Đồng Đế và Trường Bộ Binh QLVNCH (TBB) Thủ Đức. Trong năm 1972 ngoài 2 khóa 1/72 và 2/72 được đào tạo như thông lệ hẳng năm tại TBB, còn lại từ khóa 3/72 đến khóa 12/72 được phân phối theo học tại 3 trung trung khu nầy.

Bạn đang xem: Bat khuat

Chương trình huấn luyện 24 tuần gồm 3 giai đoạn:

-giai đoạn 1: cá nhân tác chiến - 8 tuần tại TTHLQT, hoặc nhập khoá trực tiếp vào TBB, THSQ

-giai đoạn 2 và 3: cấp tiểu và trung đội – 16 tuần tại TBB xuất xắc THSQ

Trong giai đoạn nầy có 2 sự kiện đặc biệt ghi nhớ là:

-đại diện TBB: khóa 8B+C/72

-đại diện THSQ: khóa 8/72

-đại diện TTHLQT: khóa 5/73

Do 2 trường hợp đặc biệt nầy mà có nhiều khóa “đàn em” đã ra trường trước các khóa “đàn anh” vì ko đi chiến dịch và diển hành - có khóa đã kéo dài hơn 10 tháng mới mãn khóa – nhưng thâm niên cấp bậc được hồi tố theo ngày nhập khóa.

I.Trường Bộ Binh QLVNCH (TBB) Thủ Đức:

*

Trong năm 1972 – 1973:

Chỉ huy phó TBB : Đại tá Nguyễn Xuân Mai

Liên đoàn trưởng liên đoàn sinh viên (LĐSVSQ): Đại tá Lộ sự nghiệp

Liên đoàn sv Sỉ quan tiền gồm 4 Tiểu đoàn SVSQ:

-Tiểu đoàn 1: khăn đỏ – (TĐ1 SVSQ)

-Tiểu đoàn 2: khăn tím – (TĐ2 SVSQ)

-Tiểu đoàn 3: khăn xanh – (TĐ3 SVSQ)

-Tiểu đoàn 4: khăn vàng – (TĐ4 SVSQ)

Trong năm 1972 vì nhu cầu LĐSVSQ thành lập thêm 2 tiểu đoàn:

-Tiểu đoàn 5: khăn hồng – (TĐ5 SVSQ)

-Tiểu đoàn 6: khăn nâu – (TĐ6 SVSQ)

Sơ lược các khoá đã huấn luyện tại TBB năm 1972-1973:

Khóa 1/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 1 SVSQ

- thương hiệu khóa: Phạm Lê Phong – tên huynh trưởng khóa 4/71 đã hy sinh rất sớm sau ngày ra trường, khoảng 1000 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 2/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 4 SVSQ

- nhập khóa: tháng 4-1972

- mãn khóa: tháng 11-1972

Khóa 3/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 3 SVSQ

- tên khóa: Đấu Tranh – khoảng 1000 SVSQ tốt nghiệp

Khóa 4/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 2 SVSQ

- nhập khóa: (?)-8-1972

- mãn khóa: (?)-6-1973

- tên khóa: Kiên Trì – khoảng 800 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 5/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 5 SVSQ

- nhập khóa: (?)-8-1972

- thương hiệu khóa: (?) – khoảng 600 SVSQ tốt nghiệp - thủ khoa Chuẩn úy Nguyễn đức Minh

Khóa 6/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 6 SVSQ

- nhập khóa: (?)-8-1972

- tên khóa: Trương Thức – khoảng 600 SVSQ tốt nghiệp. Thủ khoa Chuẩn Úy Nguyễn quang Hiến.

Khóa 8B+C/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 3 SVSQ

- tên khóa: Bất Khuất – khoảng 1000 SVSQ tốt nghiệp. Thủ khoa Chuẩn Úy Nguyễn Thạch Cương

Khóa 9A/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 1 SVSQ

- thương hiệu khóa: Cũng Cố – hơn 800 SVSQ tốt nghiệp. Thủ khoa Chuẩn úy Phạm Văn Ninh.

Khóa 9C/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 4 SVSQ

- nhập khóa: (?)-11-1972

- tên khóa: Phát Triển – hơn 800 SVSQ tốt nghiệp. Thủ khoa Chuẩn úy Nguyễn Văn Thành.

Khóa 9B/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 2 SVSQ

- nhập khóa: (?)-11-1972 tại TTHLQT

- thương hiệu khóa: Tống Lê Chân – khoảng hơn 500 SVSQ tốt nghiệp. Thủ khoa Chuẩn Úy Lê Trung Hiếu.

Sau lúc khóa 8B+C/72 ra trường, các khóa còn lại vào TBB thuộc tài nguyên năm 1973. Các khóa 10/72, 11/72, 12/72 sau giai đoạn 1 tại TTHLQT được chuyễn ra THSQ. Tổng kết từ tháng 1-1972 đến tháng 10-1973, TBB đã đào tạo gần 7000 SQTB mang đến tài khóa 1972.

Trong các đợt công tác CTCT Dân Vận, TBB có 4 tiểu đoàn tham dự mang đến mổi đợt, vùng trách nhiệm là các tỉnh thuộc vùng 3 và 4 Chiến thuật.

II.Trường Hạ Sỉ quan lại QLVNCH (THSQ) Đồng Đế:

*

Trường được thành lập năm 1955, đến năm 1957 thì chính thức là trường Hạ Sỉ quan QLVNCH, để đào tạo Hạ Sĩ quan liêu Tiểu Đội Trưởng thuộc ngạch Trừ Bị mang đến Quân Lực Việt phái nam Cộng Hòa. Từ năm 1959 đến 1963 trường đã huấn luyện 4 khóa Sỉ quan liêu Hiện Dịch, đặc biệt được tuyển là các HSQ từ các đơn vị. Trong các năm 1968,1969, 1970 vì nhu cầu, trường cũng đã đào tạo vài khóa SQTB sau thời điểm đã học ngừng giai đoạn 1 tại TTHLQT. Năm 1972-1973, trường nhận trách nhiệm đào tạo SQTB từ giai đoạn 1 đến lúc tốt nghiệp. Các khóa HSQ ko còn được huấn luyện tại đây, kể từ đầu năm 1973 các khóa HSQ được huấn luyện tại TTHL quang Trung và TTHL Lam Sơn (Dục Mỹ) cho đến cuối năm 1973. Tháng 7-1972, trường thành lập Liên Đoàn A SVSQ để tiếp nhận các SVSQ “mùa hè đỏ lửa”, Liên Đoàn B cho 4 tiểu đoàn khóa HSQ đang thụ huấn. Tháng 9-1972, Liên Đoàn B nhận các khóa SQTB song song với các khóa HSQ còn lại, tháng 12-1972 khóa HSQ cuối cùng tốt nghiệp.

Trong năm 1972 – 1973:

Chỉ huy trưởng đương thời : - Chuẩn tướng Võ Văn Cảnh (1971 đến tháng 11-1973)

- Trung tướng Dư Quốc Đống (11-1973 đến 1974)

Liên đoàn trưởng liên đoàn A sinh viên (LĐA SVSQ): Đại tá Bùi Trạch Dzần

Liên đoàn trưởng liên đoàn B sv (LĐB SVSQ): Trung tá cao nguyên trung bộ Kiểu

Mổi Liên đoàn sv Sỉ quan tiền gồm 4 Tiểu đoàn SVSQ, danh xưng TĐ1SVSQ cho khóa đầu tiên (3B/72) đến khóa cuối cùng TĐ16SVSQ (6/73 tốt nghiệp đầu tháng 2-1974). Các khóa SQTB từ đại đội 719 (TĐ1SVSQ) đến đại đội 771 (TĐ13SVSQ) mang lại năm 1972 và từ đại đội 772 (TĐ14SVSQ) đến đại đội 780 (TĐ16SVSQ) mang lại năm 1973.

Sơ lược các khoá đã huấn luyện tại THSQ năm 1972-1973:

Khóa 3B/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 1 SVSQ (5 đại đội: 719, 720, 721, 722, 723)

- tên khóa: (?) – hơn 700 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa đầu tiên nhập THSQ từ TT3NN cuối tháng 7-1972, khóa có trình độ học vấn cao nhất trong đào tạo SQTB của quân sử QLVNCH, trình độ học vấn năm thứ 4, vừa tốt nghiệp đại học xuất xắc cao hơn. Có chứng chỉ 3 Quân sự học đường do đó khóa chỉ học giai đoạn cuối là tốt nghiệp SQTB. Khoá tham dự 2 đợt công tác CTCT tại vùng 2 chiến thuật.

Xem thêm: Nơi Bán Màn Hình 27 Inch 2K 144Hz, Màn Hình Máy Tính Độ Phân Giải 2K 1440P

Khóa 4A/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 2 SVSQ (3 đại đội: 724, 725, 726)

- tên khóa: (?)– hơn 400 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 4B/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 3 SVSQ (4 đại đội: 727, 728, 729, 730)

- tên khóa: Dân Chủ – 540 SVSQ tốt nghiệp. Thủ khoa Chuẩn Úy Quách Phú – Đại đội 728.

Khóa 5B/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 4 SVSQ (5 đại đội: 731, 732, 733, 734, 735)

- tên khóa: (?) – hơn 600 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 7/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 5 SVSQ (5 đại đội: 738, 739, 740, 741, 742 )

- nhập khóa: (?)-9-1972

- tên khóa: Cộng Đồng – hơn 800 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 8/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 6 SVSQ (5 đại đội: 743, 744, 745, 746, 747)

- thương hiệu khóa: (?) – hơn 1000 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 10A/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 7 SVSQ (5 đại đội: 748, 749, 750, 751, 752)

- thương hiệu khóa: lặng Thế – hơn 800 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 11A/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 8 SVSQ + Khóa 11B/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 9 SVSQ (6 đại đội: 753, 754, 755, 756, 757, 758)

- thương hiệu khóa: Kiên Cường – hơn 1000 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 9B/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 10 SVSQ (4 đại đội: 759, 760, 761, 762)

- nhập khóa: (?)-11-1972 tại TTHLQT

- mãn khóa: (?)-10-1973

- thương hiệu khóa: Tống Lê Chân (?) – hơn 600 SVSQ tốt nghiệp.

Khóa 10B/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 11 SVSQ + Tiểu đoàn 12 SVSQ (6 đại đội: 763, 764, 765, 766, 767, 768)

- thương hiệu khóa: Cao Thắng + Nguyễn Trường Tộ (?) – hơn 1000 SVSQ tốt nghiệp. Thủ Khoa Chuẩn úy Huỳnh Văn Hoàng

Khóa 12B/72 SVSQ/TBTX: Tiểu đoàn 13 SVSQ (3 đại đội: 769, 770, 771)

- thương hiệu khóa: tía Đình – hơn 500 SVSQ tốt nghiệp.

Nhập khóa tại THSQ sau thời điểm hoàn tất giai đoạn 1 tại TTHLQT, chỉ có một khóa 12/72 nhưng vì tốt nghiệp tại THSQ buộc phải mang chử B phía sau, là khóa SQTB sau cùng của năm 1972.

Trong các đợt công tác CTCT Dân Vận, THSQ có 6 tiểu đoàn tham dự đến mổi đợt, vùng trách nhiệm là các tỉnh thuộc vùng 2 và 3 Chiến thuật.

********

Chương trình huấn luyện do Tổng Cục Quân Huấn soạn thảo, bởi đó không có khác biệt nhiều giửa TBB và THSQ. Hệ thống “tuần sự” SVSQ tự chỉ huy áp dụng mang đến cả nhì trường. “Tuần huấn nhục” huynh trưởng khóa đàn anh kèm khóa đàn em với nhiều hình phạt trước khi gắn “con cá mối” của TBB đã không áp dụng tại THSQ, nuốm vào đó là các hình phạt của SQCB đại đội và SQ huấn luyện viên tại các bãi tập. Các thủ tục đến buổi lễ gắn alpha, mãn khóa, cũng không khác biệt nhiều giửa nhị trường, THSQ có tổ chức lễ gắn Alpha ban đêm đến vài khóa đầu tiên. Một nửa các SQTB “mùa hè đỏ lửa” tốt nghiệp vào năm 1973 là các sinh viên đại học cũng ko hưởng trường hợp đặc biệt nào vào ngày chọn đơn vị. Chỉ hơn một năm sau ngày ra trường đã có khóa nhận nghị định thăng cấp và theo danh sách, có hơn một phần tư trên tổng số SQTB mãn khóa đã quyết tử cho Tổ Quốc.

40 năm sau, xin mượn lời kết của người bạn cùng khóa – SVSQ Huỳnh Văn Của danh số 005 đại đội 727 TĐ3SVSQ – “Các Chuẩn úy sữa ngày xưa bây giờ đã bao gồm người về cõi vĩnh hằng, đã bao gồm bạn có hình hài thương phế. Tóc xanh ngày làm sao giờ đã điểm sương. Bao gồm người còn nơi quê nhà. Một số đang xa quê hương. Những loại hồi ức này xin được gởi đến đồng đội Tử Sĩ để vậy nén hương lòng thắp muộn để nhớ thời dấn thân vào cuộc chiến. Đồng thời đây cũng là những thăm hỏi ân cần nhứt của tôi đến qu‎ý bạn đồng khóa: những chứng nhân (và cũng là nạn nhân) của lịch sử cùng thời cuộc nước nhà ...”.

SVSQ Nguyễn Phước Hải khóa 4B/72 SQTB – THSQ QLVNCH